Angående avisering om putslagning från Stockholms Byggservice AB

15 juni 2023 Flera boende har fått en avisering i brevlådan från Stockholms Byggservice AB angående putslagning i samband med fönstermålningen. Aviseringen är helt i sin ordning och företaget har anlitats på styrelsens uppdrag.
Aviseringen har väckt misstankar och styrelsen beklagar att den innehöll både fel och otydligheter. Alla boende kan dock känna sig lugna, Morgan Hoffman hos Stockholms Byggservice AB via Fog & Fönster har fått styrelsens uppdrag att åtgärda putsskador som uppstått i samband med fönstermålningen.
 
Bakgrunden är att i Fog & Fönsters entreprenad ingår också att byta delar av fönsterkarmen om den är rutten. När man gör inpassningen av en ny bit i karmen kan det ibland inte göras utan att det också blir en liten skada på fasaden och/eller fönsternischen. I dessa fall anlitar Fog & Fönster en underentreprenör som heter Stockholms Byggservice. Det är också den firman som gör aviseringen till de boende. Putslagningen behöver göras i två steg, vid två olika tillfällen. Först lagningen av putsen och sedan målning/infärgning av den nya putsen. 
 
Det är bara i ett fåtal av alla lägenheter som sådan här putslagning behöver göras Det är bara dessa lägenheter som aviseras.
 
/Arne Mårtensson i
Brf Pålsundets styrelses Byggrupp