Blandare i badrum och kök

 

De vattenkranar som föreningen har reservdelar till och kan serva med packningsbyten mm är FM Mattsson och Mora armatur. Tänk på att det är föreningen som är ansvarig för och underhåller system för vatten och avlopp. Därför rekommenderar föreningen enbart blandare av fabrikatet FM Mattson och Mora. Om annan blandare installeras kan det orsaka störningar i vattensystemet som i sin tur drabbar föreningen med kostnader och då kommer kostnaden att faktureras er.