Renovering och ombyggnad

Om du går i renoveringstankar har du hittat rätt!

Samtliga större ändringar och renoveringar i lägenheten kräver godkännande från styrelsen innan arbete påbörjas. 

Exempel på större ändringar är renovering av badrum, ändring av planlösning i tex. kök, arbete med vattenledningar och el. Ändringar som inte kräver tillstånd är tex. målning och tapetsering av invändiga ytor med undantag för badrum som alltid kräver godkännande.

Ansökan om större ändringar skall göras på blankett Ansökan om ändring.

Du hittar mera information och regler, se nedan.

Är du osäker om tillstånd krävs kontaktar du enklast HSB för rådgivning, service.stockholm@hsb.se eller 010-442 10 00 och prata med vår förvaltare.

Obs! Vänligen observera att blanketten Ansökan om ändring måste inkomma senast 4 veckor innan startdatum för renoveringen. Detta för att styrelsen och förvaltare ska ha möjlighet att hinna behandla ansökan!

Du fyller i blanketten och skickar till service.stockholm@hsb.se