Så här gör du om det brinner

  • Rädda dem som är i livsfara, men utsätt dig inte för onödigt stora risker. 

  • Varna alla som hotas av branden. 

  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112, tveka inte! Även om du lyckats släcka branden själv kan en kontroll av brandplatsen vara nödvändig. Det är bättre med en utryckning för mycket än en för lite. 

  • Släck branden om det är i ett tidigt skede, branden är liten och du bedömer att du klarar att släcka den själv. Använd en pulversläckare och rikta längst ner mot lågorna eller kväv elden med till exempel en matta eller en brandfilt. Möt räddningstjänsten när de kommer och förklara var det brinner.

Gå inte ut i rökfyllt trapphus.
Stäng dörren och stanna i din lägenhet tills räddningstjänsten kommer.

När röken blir tillräckligt varm börjar den brinna och överallt dit röken sprids kan också elden ta sig. Stäng därför dörrar för att förhindra att elden sprider sig till andra rum. Då försvinner syret och röken stannar kvar i rummet.