Andrahandsuthyrning - Andrahandsupplåtelse

Situationer kan uppstå då du som bostadsrättsinnehavare för en viss tid inte kan bo i lägenheten, t.ex. vid sjukdom, arbete eller studier på annan ort eller provboende med partner. Då kan det bli aktuellt med en tillfällig andrahandsuthyrning.

En bostadsrätt upplåts under förutsättningen att bostadsrättsinnehavaren själv bor permanent i lägenheten men i vissa lägen så kan andrahandsuthyrning ske, något som kräver bostadsrättsföreningens styrelses godkännande.

Bostadsrättslagen ger anvisningar om i vilka fall andrahandsuthyrning kan respektive skall beviljas. Inom den ramen måste i varje enskilt fall styrelsen eller, i sista hand, hyresnämnden ge tillstånd för en andrahandsuthyrning. 

Vill du göra en ansökan om andrahandsuthyrning så fyller du i båda blanketterna som du finner längst ned. Först när styrelsen beviljat uthyrningen kan hyresgästen sedan flytta in.

Enligt stadgarna tar föreningen från och med januari 2017 ut 10 % av prisbasbelopp per år i administrativa avgifter.

Du fyller i blanketterna och skickar till service.stockholm@hsb.se eller skicka till HSB förvaltningskontor, Sleipnervägen 115, 136 42 Haninge

Att hyra ut bostaden utan godkännande från bostadsrättsföreningen eller beslut hos Hyresnämnden är aldrig en bra idé. Då kan bostadsrättsföreningen nämligen säga upp din nyttjanderätt av bostaden.