Överlåtelsesyn

Vi som fastighetsägare/förening har givit uppdraget till HSB förvaltning att utföra en överlåtelsesyn. Detta innebär att när någon bostad skall säljas så går det med automatik ut en beställning till förvaltningen som i sin tur tar kontakt med er för att boka in en tid för besök.

Syftet med överlåtelsesyn är att se över vårt fastighetsägaransvar såsom trycksatta ledningar, blandare (vattenkranar), radiatorer (element), ventilationsdon, fläktkåpor (ventilkåpa) ovanför spis och brandvarnare.

Syftet med denna är att vi skall kunna föregå onödiga kostnader eller upptäcka ett påbörjat fel som vi då så snabbt som möjligt kan begränsa både vidare skador och större kostnader som följd.