Brandvarnare kan vara skillnaden mellan liv och död.

Att ha en fungerande brandvarnare i lägenheten är bostadsrättsinnehavarens ansvar.

Fungerande brandvarnare i lägenheten är mycket viktigt, helst en i varje rum. Det är också viktigt att brandvarnaren kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de fungerar som de ska.

Här följer några råd i hanteringen av brandvarnare.

·        Rengör brandvarnaren med dammsugare och utvändigt med lätt fuktad trasa en gång om året och vid falsklarm.

·        Kontrollera att den fungerar minst en gång i månaden och när du varit hemifrån en längre tid, genom att trycka på testknappen. Brandvarnarens siren ska då ljuda. Samtliga funktioner i brandvarnaren kontrolleras på det här sättet.

·        Byt batteri när den indikerar batteribyte, när den inte ger ifrån sig ljud vid tryck på testknappen eller när den inte fungerar som den ska.

·        Byt ut brandvarnaren om testknappen inte fungerar efter batteribyte eller om den ger falsklarm efter rengöring.

 

När brandvarnaren är förbrukad plockas batteriet ut och den sopsorteras som elektronikavfall eller lämnas till försäljningsstället.