Störande grannar

Låt Dig inte störas!

 

Glädjande nog är det inte ofta styrelsen får klagomål på att någon medlem är störande. Men när det någon gång händer är det naturligtvis viktigt att veta vad man skall göra för att få rätsida på problemet.

Enligt föreningens trivselregler skall man visa grannhänsyn och får därmed aldrig under någon tid på dygnet uppträda på sådant sätt att man stör sina grannar.

 

Samtidigt måste det vara möjligt att t.ex. renovera sin lägenhet. Men då måste man ta kontakt med de grannar som man tror kan bli störda och försöka hitta lämpliga tider för störande moment.

 

Om du upplever att någon stör dig så vill styrelsen rekommendera dig i första hand att du så snabbt som möjligt – och helst direkt när störningen pågår – själv tar direktkontakt med den eller dem som stör och försöker reda ut frågan.

Om det inte skulle hjälpa att säga till....

Om det inte skulle hjälpa och du kanske försökt själv vid några tillfällen så kontakta Störningsjouren tel. 08-741 32 00.

Om störningen ändå fortsätter....

Om störningen ändå fortsätter, använder du blanketten störningslista. Det är viktigt att du gjort korta noteringar om vem som stör, när och vilken adress - samt vilket är nödvändigt - att du lämnar detta skriftligt. Ifylld blankett skickar du till styrelsen@brftellus.se.

Den yttersta konsekvensen, om klagomålen är befogade och den störande inte vidtar rättelse är att styrelsen överlämnar ärendet för juridiska åtgärder med uppdrag att avhysa den störande ifrån lägenheten.

Om det gått så långt och om frivilligheten inte finns med i bilden är det aldrig fråga om lätta ärenden. Sådant tar tyvärr tid, men då tar vi det i styrelsen.

Du som blir störd ska alltså inte tiga i det tysta.

Det är den som stör som skall rätta sig efter föreningens stadgar och trivselregler.

Trivselregler finner du i fliken bredvid.

Styrelsen kommer att kräva dem, som upprepat stör eller som upprepat ringer efter jouren utan orsak, kräva ersättning för utryckning.