Utemiljö

Föreningen har flera mindre lekplatser och ett antal platser för samvaro.

Samtliga medlemmar är välkomna att använda dessa, men tänk bara på att städa upp efter dig. Gäller även grillkol och engångsgrillar. Ta gärna med dig övrigt skräp och kasta detta på lämpligt ställe.

Rökförbud gäller på alla lekplatser.

Hundar får ej rastas på lekplatser, gräsmattor och rabatter.

Tänk också på att inte störa dina grannar om du nyttjar samvaroytorna efter att klockan är kl 22:00.