Motionsrätt enligt §15 i föreningens stadgar

§15 Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

Så skriver du en motion.

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet

  • Observera att om du vill ta upp flera ämnen skall du skriva en motion för varje ämne.

  • Beskriv nuläget, problemet eller behovet

  • Avsluta motionen med att föreslå det beslut som du tycker att årsstämman ska ta och argumenten för ett sådant beslut.

  • Skriv under med ditt namn

  • Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen