Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fyra punkter för en bättre kommunikation

Som styrelse representerar ni föreningen och har fått förtroendet att ta hand om föreningen. Därför är det viktigt med en god kommunikation med medlemmarna i er brf, så de kan få inblick i vad som är på gång, hur och vad styrelsen arbetar med, och när och hur eventuella förändringar kommer att ske. Detta minskar också risken för irritation och missförstånd.

En god idé är att bestämma och planera hur ni i styrelsen ska arbeta med kommunikationen med medlemmarna. Här kommer fyra punkter på vägen för att lyckas: 

1. Välj en kanal
Hur kommunicerar ni enklast med medlemmarna? Är det fortfarande pappersutskick i brevlådor eller anslag i trappuppgångar som fungerar bäst? Eller funkar ett mailutskick? Vad passar er i styrelsen och vad passar medlemmarna? Bestäm er för en kanal. 

2. Använd kanalen!

3. Skapa en rutin som fungerar för er 
Vilka frågor återkommer? Vad behöver styrelsen informera om? Genom att skapa en rutin där en person är huvudansvarig för kommunikationen men hela styrelsen bidrar, får ni hela tiden nya uppslag. En god idé är att ha kommunikation som en av era fasta punkter på dagordningen, i slutet av varje styrelsemöte och där diskutera vad som behöver kommuniceras utefter vad ni beslutat. 

4. Tänk efter innan
Både styrelsens löpande arbete och information inför större projekt behöver kommuniceras. En god regel är att gå ut med information innan det börjar komma frågor. Genom att vara förberedda, och tänka igenom vad som behöver kommuniceras, hur ni svarar på frågor, vem som gör vad och var ni kan hänvisa de som vill veta mer är mycket vunnet. Varför inte göra en egen FAQ inför ett större projekt till exempel?