Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Din bostadsrättsförening är trygg i HSB

Att köpa en bostad är alltid ett stort beslut. När du dessutom ska bli en del i en bostadsrättsförening är det än mer viktigt att allt känns rätt. I HSB vet du att du och din brf är i trygga händer. Vi har ekonomiska planer, underhållsplaner och trygghetsgarantin som säkrar din och föreningens ekonomi om någon lägenhet skulle vara osåld vid inflyttning. Du och dina grannar har dessutom tillgång till HSB-ledamoten som med sitt kunnande kan råda och stödja bostadsrättsföreningens styrelse så att allt blir till det bästa för fastigheten och alla som bor där. Din bostadsrättsförening är trygg i HSB.
HSB ger trygghet

Din nya bostadsrättsförening är medlem i HSB och arbetar långsiktigt för fastigheten och din bostads värde. Det innebär att det finns ekonomiska planer och underhållsplaner för fastighetens skötsel. Du och dina grannar har dessutom en extra trygghet i trygghetsgarantin. Trygghetsgarantin innebär att HSB garanterar att din bostadsrättsförening inte lider ekonomisk skada på grund av uteblivna insatser, upplåtelseavgifter eller årsavgifter om vissa lägenheter blir osålda eller lämnas tillbaka.

Trygg redovisning – goda kunskaper och långsiktighet

Bostadsrättskollen är en märkning som HSB har tagit fram för att göra det enklare att förstå ekonomin i en bostadsrättsförening. Det är en märkning på framsidan av våra årsredovisningar, där tydliga ekonomiska nyckeltal framgår.

I och med de nya avskrivningsreglerna, som gäller sedan 2014, ska s.k. linjär avskrivning tillämpas i alla bostadsrättsföreningar. Det betyder att underhållsplaner och långsiktiga avsättningar för löpande underhåll är viktigare än någonsin.

HSB har sedan regeländringen informerat och byggt upp kunskapen för sina bostadsrättsföreningar för att säkerställa att redovisningen i din förening lever upp till dagens krav. HSB har också tagit initiativ för att i samarbete med andra bostadsrättsorganisationer och FAR (Föreningen för Auktoriserade Revisorer) åstadkomma ett nytt regelverk för bostadsrättsföreningar.

Trygg förvaltning – alltid nära till hands

Din bostad ska behålla sitt värde över tid. Vi stannar kvar och ser till att fastigheten vi byggt också hålls i förstklassigt skick. Det gör vi genom att erbjuda ekonomisk och administrativ förvaltning och teknisk förvaltning. Vi har 90 års erfarenhet av fastigheter och boende. Det är en trygghet när man ska planera långsiktigt och klokt. HSBs förvaltning finns över hela landet och därmed alltid nära er bostadsrättsförening.

Trygg styrelse – HSB-ledamoten och bra utbildningar

I HSB underlättar vi styrelsens arbete med bostadsrättföreningen genom våra HSB-ledamöter, rådgivning och utbildningar. HSB-ledamoten sitter med i styrelsen och verkar för att ett erfarenhetsutbyte sker mellan bostadsrättsföreningen och HSB-föreningen, i syfte att ta tillvara goda idéer samt utnyttja den kunskap och de befintliga tjänster som finns i HSB. 
HSB-ledamoten ska hämta in relevant information från HSB för att förmedla till bostadsrättsföreningen. Din brf har också tillgång till juridisk rådgivning och en lång rad utbildningar som bygger kunskap och trygghet för de som engagerar sig i styrelsearbetet.

HSBs representanter stannar kvar i styrelsen tills de boende känner sig redo att ta över, upp till två år. Under tiden kan de boende som vill vara delaktiga i föreningens verksamhet ingå i en samarbetskommitté.