Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hållbarhetsverktyget – social hållbarhet

Skapa en trygg och inkluderande förening, det finns alltid något mer att göra för den sociala hållbarheten. Medlemmar flyttar in och ut och nya behov uppstår. Har ni funderat över hur medlemmarna kan känna sig mer inkluderade, hur trygga de boende upplever sin närmiljö eller hur styrelsen kan arbeta långsiktigt med de bostadssociala frågorna? Ta del av våra tips nedan!

Använd outnyttjade utrymmen till hobby/friskvård

Exempel på aktivitet:

 • Tillhandahåll outnyttjat utrymme till hobby/fritidsaktiviteter
 • Ställ frågan om stenmangeln och torkrummet behövs, kan utrymmet nyttjas på något annat sätt?
 • Ta in förslag från medlemmarna vad det outnyttjade utrymmet kan nyttjas till.

Varför?

För att öka gemenskapen och möjligheterna för gemensamma aktiviteter. Samt att outnyttjade utrymmen samlar damm.

Hjälp:

 • Om föreningen inte själva kan nyttja utrymmet, se vilka möjligheter det finns till att hyra ut till en lokal näringsidkare.
 • Ta hjälp av tekniskt kunnig för att bl.a. ha ett säkert brandskydd och utrymningsvägar.

 

Arbeta med de Globala hållbarhetsmålen

Exempel på aktivitet:

 • Ta kontakt med en ideell organisation och se vad ni kan göra tillsammans för att arbeta med de Globala hållbarhetsmålen.

Varför?

Från globalamalen.se: "Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen."

Hjälp:

 • Se över vilka lokala organisationer det finns och kontakta någon för att se vad ni som förening kan hjälpa till med.

 

 

Dela positiva aktiviteter

Exempel på aktivitet:

 • När föreningen gör något som berör ämnet hållbarhet, jämställdhet eller klimatförändring kan föreningen dela med sig av det på sin hemsida eller på sociala medier.
 • Ta en bild och skriv en text till bilden där ni berättar vad ni har gjort och varför ni tycker det är viktigt.

Varför?

Det är viktigt att sprida budskapet om dessa ämnen för att insperera andra och skapa ringar på vattnet.

Hjälp:

 • Ta kontakt med olika tidningar, både lokal dagspress och HSBs medlemstidningar.
 • HSB Skåne erbjuder medlemsföreningar en egen hemsida. Vid intresse kontakta HSB Skånes kommunikationsavdelning på kommunikation-skane@hsb.se.
 • Förslag till sociala medier där föreningar kan ha konto är: Facebook, Instagram och Twitter.

 

Dialog om hållbarhet

Exempel på aktivitet:

 • Bjud in medlemmarna till en kväll där någon står för att prata/informera/diskutera om hållbarhet och hållbar utveckling. Gör detta till en årlig händelse.

Varför?

Genom att öppna upp för dialog skapar vi delaktighet och engagemang hos medlemmarna.

Hjälp:

 • Tips på aktörer som går att bjuda in: Brottsförebygganderådet (Brå), Polisen, Kommunen, Landsting. Men samtal bara mellan medlemmar kan skapa minst lika bra diskussioner.

 

 

Erbjud en student att utföra studie eller projektarbete i föreningen

Exempel på aktivitet:

 • Erbjud en student att utföra en studie eller ett projekt i er förening.

Varför?

Bidrar till samhällsnyttan genom att föreningen är delaktig i utvecklingen och kan ge ny kunskap in i föreningen. Det krävs ett ständigt ifrågasättande, ny kunskap och innovativa idéer. Högskolestudenter är drivna, påhittiga och sitter inne med den senaste kunskapen. De brinner för att hjälpa er att utveckla verksamheten.

Hjälp:

 • Via miljöbron.se kan ni få hjälp med att forma ett projekt för er föreningen och matchas ihop med en student.
 • Ta kontakt med högskolor och universitet i regionen. Det går även att ta kontakt med olika yrkeshögskolor då de flesta studenter där utför LIA (Lärande i Arbete).

Handikapps- och åldersanpassning

Exempel på aktivitet:

 • installera dörröppnare
 • jämna gångar
 • ramper
 • handikapparkering
 • extra sittplats i trapphuset.

Varför?

För att föreningen ska bli mer inkluderande och tillgänglig för alla. Målet är att individen ska kunna ha kvar sitt boende tills individen själv vill flytta eller p.g.a. andra omständigheter behöver annat boende. Samt för att följa myndigheternas lagar, krav och regler.

Hjälp:

 • Boende i föreningen kan söka bostadsanpassningsstöd genom kommunen.
 • Det går även att kontakta byggprojektledare på HSB Skåne för att diskutera möjliga anpassningar efter myndigheters lagar, krav och regler.

Hjälp arbetslösa till arbete

Exempel på aktivitet:

 • Anordna nätverksträff eller hjälp någon få till en arbetsintervju via egna kontakter.

Varför?

Vägen till arbetsmarknaden är inte lätt och med hjälp av kontakter går det att få fler chanser till en anställning. Det behövs för att fler, som vill arbeta, ska komma in på arbetsmarknaden. Samhällsnyttan är stor och blir samhällsekonomiskt effektivt.

Hjälp:

 • Sök på aktuella träffar och projekt som bland annat kommun och arbetsförmedlingen håller i.

Informationsmöte med nya medlemmar

Exempel på aktivitet:

 • Styrelsen bjuder in nya medlemmar till informationsmöte.

Varför?

För att skapa en god relation med nya medlemmar och få möjlighet att berätta om hur allt fungerar i föreningen och svara på frågor som den nya medlemmen kan ha.

Hjälp:

 • Föreningen bör ha stadgar, ordningsregler och övrigt informationsmaterial lättillgängligt, t.ex. via föreningens hemsida eller i det inloggade läget Mitt HSB.

 

Jämställd styrelse

Exempel på aktivitet:

 • Föreningens styrelse ska bestå av minst lika många kvinnor som män.

Varför?

Med en jämställd styrelse kommer fler olika röster till tals och styrelsen får fram olika perspektiv att utgå ifrån i sitt arbete.

Hjälp:

 • Aktivera valberedningen och förklara varför det är viktigt med en jämställd styrelse och att det ska vara något valberedning strävar efter att få ihop.

Lek och fysisk aktivitet

Exempel på aktivitet:

 • Föreningen ska ha en plats utomhus som är tillgänglig för lek eller fysisk aktivitet.
 • Gör det tydligt att en viss plats är avsedd för detta. Platsen kan utvecklas med lekredskap eller träningsredskap.

Varför?

För att kroppen ska må bra. För att barn har rätt till lek och aktivitet.

Hjälp:

 • Nå ut till medlemmarna för att få in förslag på vad föreningen kan göra. För att få bidrag är ofta ett krav att boende har medverkat och samverkat i beslutet.
 • Det finns olika bidrag och fonder som riktar in sig på just dessa ändamål.
 • HSB Skåne kan hjälpa till med att utföra utemiljöer.
 • HSB Skåne erbjuder även lekplatsbesiktning och hjälp att åtgärda anmärkningar efter en lekplatsbesiktning.

Mentorskap till ungdomar

Exempel på aktivitet:

 • Se om det finns någon äldre i föreningen som kan ställa upp på att vara mentor för ungdomar. (Kärriärstips, utbildning, stöttning)

Varför?

Ungdomar kan behöva stöttning på olika plan. Det kan vara i hur de ska söka  ett arbete. Vilken utbildning de bör satsa på. Samt stöd i vardagen där inget annat stöd går att få från familj/släkt/vänner.

Hjälp:

 • Ta kontakt med ungdomar i föreningen.
 • Se över vilka medlemmar som vill ställa upp som mentorer.

Policy för behandling av störningsärenden

Exempel på aktivitet:

 • Ta fram ett standardförfarande eller en policy för hur föreningen ska hantera störningsärenden.
 • Ha samtal med berörda boende. 

Varför?

Föreningen har ett ansvar att utreda störningsärenden.

Hjälp:

 • Vill ni ha hjälp med att ta hand om era störningsärenden, ta hjälp av HSB Skåne. Bosociala avdelningen: Anne Siivola (anne.siivola@hsb.se) & Jennifer Reed (jennifer.reed@hsb.se). Juristavdelningen: Albin Renblom & Monica Kristensson juristerna-skane@hsb.se.

Skapa bosocial samordning

Exempel på aktivitet:

 • Skapa bosocial samordning i föreningen.
 • Styrelsen kan se över och sammanställa vilket behov föreningen har och vilka frågor som ofta dyker upp.

Varför?

Det är sällan det finns bostadsområden som är helt problemfria. Störande grannar och sociala problem hos boende kan vara svåra, känsliga och tidsödande att hantera för styrelsen och föreningen. Med bosocial samordning i föreningen har styrelsen ett systematiskt sätt att arbeta på.

Hjälp:

 • Genom status- och elbesiktning kan ni få indikation på sociala problem i lägenheterna. Ta kontakt med HSB Skåne för att få hjälp med tjänsten.  
 • Det går även att ta kontakt med HSB Skånes bosociala avdelning: Anne Siivola (anne.siivola@hsb.se) och Jennifer Reed (jennifer.reed@hsb.se). 

Trygghet för äldre

Exempel på aktivitet:

 • Utse trapphusvärdar som kan ta kontakt med äldre och hjälpa till med vardagssysslor som att handla.
 • Erbjud fixartjänst till senior-rabatt.
 • Teknikskola.

Varför?

Många äldre lever själva och upplever ensamhet. Hjälp via familj/släkt finns inte alltid i närheten. Att få hjälp med vardagssysslor och teknik gör att äldre kan hänga med i samhällets utveckling.

Hjälp:

Uppmuntra till sociala aktiviteter

Exempel på aktivitet:

 • Marknadsför aktiviteter för såväl äldre som unga. 
 • Kommunen har flera träffar som det går att läsa om på kommunens hemsida.
 • Flera ideella föreningar och idrottsklubbar arrangerar allt från bingo till loppis.
 • HSB Skåne har barn- och seniorkollo.

Varför?

För att motverka isolering och ensamhet.

Hjälp:

 • Kommunen har flera träffar som det går att läsa om på kommunens hemsida.
 • Flera ideela föreningar och idrottsklubbar arrangerar allt från bingo till loppis.
 • HSB Skåne har barn- och seniorkollo, seniorfikor och andra medlemsaktiviteter.

Årligt evenemang

Exempel på aktivitet:

 • grillfest

 • gårdsaktivitet

 • informationsmöte

 • plocka skräp tillsammans.

Varför?

Föreningen skapar ett årligt evenemang inom föreningen för att lära känna varandra och bidra till en bättre grannsamverkan.

Hjälp:

 

Öka kunskapen om mental ohälsa

Exempel på aktivitet:

 • Bjud in till en föreläsning eller uppmärksamma/dela via hemsida eller sociala medier.

Varför?

Mental ohälsa finns bland oss i befolkningen och finns även där du bor. Vi drabbas av mental ohälsa i olika delar av livet, det förekommer både bland yngre och äldre. Att tidigt kunna känna igen tecken kan göra att rätt hjälp kan sättas in, i rätt tid.

Hjälp:

 • Hör med myndigheter som kan ställa upp gratis på att komma ut och berätta. Annars finns andra alternativ till föreläsare som på talarforum.se.
 • Styrelsen kan ta kontakt med bosociala avdelningen på HSB Skåne vid behov av att få vidare information hur styrelsen kan gå vidare.

 

 

Öka trygghetsupplevelsen i föreningen

Exempel på aktivitet:

 • Genom att prata eller ta in enkätsvar får ni svar på hur boende upplever tryggheten i föreningen.
 • Ta del av Huskurage och arbeta med konceptet i föreningen.
 • Starta Nattvandring, handlar om att vuxna rör sig ute på kvällar och nätter för att skapa trygghet för ungdomar.
 • Starta Nattvandring, handlar om att vuxna rör sig ute på kvällar och nätter för att skapa trygghet för ungdomar.
 • Genom trygghetsvandring i föreningsområdet går ni igenom all gemensam vistelsemiljö och ger förslag på vad ni kan göra för att få denna miljö att upplevas tryggare. T.ex. se över belysning och växtlighet.

Varför?

Föreningen vill att alla boende och medlemmar ska känna sig trygga och säkra när de rör sig i den gemensamma miljön. Genom att mäta trygghetsupplevelsen får föreningen reda på vilka åtgärder det går att rikta in sig på.

Hjälp:

 • Med hjälp av huskurage kan en tryggare miljö skapas i varje lägenhet. Läs mer om konceptet på huskurage.se.
 • Läs mer om nattvandring på nattvandrarna.se.
 • För mer information och tips för en trygg förening ta kontakt med HSB Skånes bosociala avdelning: Anne Siivola, bosocial chef: anne.siivola@hsb.se

Fler hållbara åtgärder

Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Detta erbjuder HSB Skåne

Sök Hållbarhetsbidraget!

Har ni gjort någon av ovanstående åtgärder eller aktiviteter i er förening? Då kan ni ansöka om Hållbarhetsbidraget som delas ut av HSB Skåne varje år. Klicka här för att komma till ansökan.

Nominera föreningen till 'Årets brf'

HSB Skåne delar varje år ut priset till Årets brf till en medlemsförening. Har er förening gjort något som ni tycker förtjänar priset? Ansök om utnämningen redan idag!

Tjänster

Ta hjälp av en specialist. Vi erbjuder allt från bosociala tjänster till byggprojektledare och energikonsulter.

Trygga arbeten med HSBs ramavtal

Använd er av HSB Skånes ramavtal när ni ska utföra arbeten i föreningen. Du hittar de upphandlade ramavtalen i Mitt HSB.

Skicka in åtgärder som er förening har gjort

Hållbarhetsverktyget

Nästa steg

Socialt hållbara åtgärder och aktiviteter

Nästa steg

Ekologiskt hållbara åtgärder och aktiviteter

Nästa steg

Ekonomiskt hållbara åtgärder och aktiviteter

Nästa steg

Vi önskar att HSB Skåne hjälper oss med följande: