Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Status- och elsäkerhetskontroll i lägenheter

Vi utför kontroller av lägenhetens status avseende el, vatten, värme och ventilation samt noterar förändring och fel av allmän eller väsentlig art. Genom en status- och elsäkerhetskontroll får föreningen vetskap om hur fastigheten mår och kan därigenom förebygga skador till följd av elektricitet samt kostsamma vattenskador.

Ansvar för elsäkerhet

Innehavaren av en elanläggning är ansvarig för att elanläggningen är säker och att den regelbundet kontrolleras. Det innebär att innehavaren måste se till att anläggningen är säker för människor och inte ger stötar, orsakar brand eller på annat sätt medför risker. I en bostadsrättsförening är det i första hand styrelsen som ansvarar för elanläggningen, även om ansvaret för el i lägenheten enligt stadgarna ofta är delat. Bostadsrättsföreningens styrelse måste ha kontroll på att anläggningen är säker, att arbete på anläggningen utförs av personer med rätt kompetens och att kontroller, skötsel och underhåll genomförs fortlöpande. För att ta sitt ansvar och ha kontroll på elanläggningen måste föreningens styrelsen periodiskt kontrollera elinstallationer och anslutningar såväl i allmänna utrymmen som i lägenheterna.

Varför ska föreningen utföra en status- och elsäkerhetskontroll?

Status- och elsäkerhetskontroll omfattar tillsyn av samtliga lägenheter för att kontrollera det föreningen och varje enskild medlem har underhållsansvar för. Vi kontrollerar badrum, wc, avlopp, vitvaruinstallationer, fuktindikeringar, elsäkerheten och den allmänna statusen i lägenheten. Genom en status- och elsäkerhetskontroll får föreningen vetskap om hur fastigheten mår och kan därigenom förebygga skador till följd av elektricitet samt kostsamma vattenskador. Kontrollerna bidrar även till att skapa en bild över hur varje medlem mår och således kan exempelvis sanitära olägenheter eller skadedjur upptäckas i tid.

Läs mer om status- och elsäkerhetskontroll i vårt produktblad

Kontakta oss för status- och elsäkerhetskontroll! 

Vi erbjuder status- och elsäkerhetskontroll för brf i kommunerna: Lund, Kristianstad, Ystad, Eslöv, Hässleholm, Bromölla, Hörby, Höör, Kävlinge, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Tomelilla och Östra Göinge.

Vill du veta mer om status- och elsäkerhetskontroll eller någon av våra övriga tjänster inom fastighetsförvaltningFyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!

Relaterade tjänster

Säkra fastighetens el

Vi har länge arbetat med att hjälpa föreningarna med att utföra status- och elsäkerhetsbesiktningar inne i lägenheterna. Nu erbjuder vi en ny tjänst för att enklare skapa en trygg fastighet hela vägen från den enskilda bostaden ut till de gemensamma ytorna. Genom statusbesiktningen får fastighetsägaren en inventering och åtgärdsplan för fastighetens elanläggning. Läs mer om statusbesiktning av fastighetens elanläggning här!

Fuktskadeutredning

Vi utför en besiktning av den plats ni som kund angivit som skadad. Om vår tekniker vid kontrollen upptäcker en skada kan denne direkt utföra skaderapport för anmälan till försäkringsbolag samt eventuellt påbörja torkning. Vid behov hjälper vi även er att hitta rätt hantverkare i vårt professionella nätverk för vidare arbete. Vill du veta mer om fuktskadeutredning? Klicka här!

Fyll i formuläret så hör vi av oss!