Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bli en mer hållbar brf

Alla kan kanske inte göra allt, men alla kan göra mycket mer. Utgå från era förutsättningar och gör det som är lämpligt för just er bostadsrättsförening. Vissa saker är enklare förändringar som ni kan lösa själva, andra kan vi alltid hjälpa er med – oavsett om det gäller utbildning, konkreta tjänster eller bara inspiration för resan framåt.

Hållbar checklista

Vi har tagit fram en checklista som ger er i styrelsen koll på vad ni kan göra för att bli mer hållbara, och hur ni gör det. Ladda ner checklistan här!

Hållbarhetsredovisning

Samla och kommunicera ert hållbarhetsarbete till era medlemmar i samband med årsbokslutet – här hittar ni mallen!

Hållbart resande

Hållbart resande handlar om hur vi i framtiden måste ställa om våra transporter för att nå våra klimatmål.

Energi

Uppvärmning är oftast den enskilt största påverkan en fastighet har på miljön. Genom att göra en översyn av energianvändningen kan ni ofta både spara pengar och vara snällare mot miljön.

Utemiljö

Här finns exempel på åtgärder ni kan göra för att få en tryggare utemiljö, främja växt- och djurliv och även rusta fastigheten för kommande klimatförändringar.

Avfallshantering

Med en mer hållbar avfallshantering bidrar vi till att naturresurser används mer effektivt och att miljöpåverkan minskar.

Upphandlingar

Hållbar upphandling innebär att bostadsrättsföreningen tillgodoser sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med resurser och ta ett långsiktigt ansvar.

Social hållbarhet

På samma sätt som ni tar hand om miljön, er fastighet och er ekonomi så behöver ni se till att det är ett hållbart boende även för de som faktiskt bor där.

Kom igång med hållbarhetsarbetet

Innan det är dags att komma igång med arbetet på riktigt är det tre punkter som behöver komma upp på agendan. När ni har dessa på plats har ni bra förutsättningar för att strukturera upp hållbarhetsarbetet och få upp frågorna på styrelsens agenda. 

Utse hållbarhetsansvarig

Det måste inte vara någon i styrelsen. Kanske någon medlem i föreningen sitter inne på kunskaper och engagemang som passar perfekt för rollen.

Utbilda styrelsen

En styrelse med kunskap om hållbarhetsfrågorna har mycket bättre förutsättningar att göra rätt prioriteringar. Vi ger flera kurser med temat hållbarhet som styrelsen kan ta del av.

Anta miljöpolicy

I miljöpolicyn beskriver ni föreningens miljöambitioner och den utgör sedan grunden för ert miljöarbete. Ladda ner mallen för miljöpolicyn.