Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Finansiella rapporter

Från och med 2018 är HSB ProjektPartner AB ett dotterbolag till HSB Riksförbund och ingår därmed i årsredovisning för den nationella koncernen. Separata bokslutskommunikéer och tertialrapporter för HSB ProjektPartner kommer att publiceras.