Styrelse

Nomineringsgrunder för styrelsen är kompetens, jämvikt mellan antal män och kvinnor, majoritet av förtroendevalda samt föryngring och mångfald. Dessutom tas hänsyn till geografisk spridning och till stora och små HSB-föreningar.

HSB ProjektPartner: 

  • Pernilla Bonde, HSB Riksförbund, ordförande 
  • Eva Nordström, HSB Stockholm 
  • Jessica Lundgren, HSB Värmland
  • Anders Wallner, HSB Södra Norrland 
  • Ann Irebo, vd HSB Skåne
  • Mattias Lundström, HSB Norr
  • Lars Göran Andersson, HSB Göteborg 
  • Leif Ringqvist, HSB MälarDalarna 
  • Lena Rönnberg, HSB Uppsala
  • Michael Carlsson, HSB Malmö