HSBs trygghetsgaranti

HSBs trygghetsgaranti innebär att HSB bland annat garanterar att din bostadsrättsförening inte lider ekonomisk skada på grund av uteblivna insatser eller årsavgifter.

Som köpare av en nyproducerad HSB bostadsrätt får du tillgång till HSBs trygghetsgaranti som innebär att:

  • HSB köper de lägenheter i bostadsrättsföreningen som är osålda efter inflyttning i det nybyggda huset.
  • HSB köper in återlämnade lägenheter från bostadsrättsföreningen.
  • HSB täcker kostnader för osålda bostäder under sju år efter inflyttningen i bostadsrättsföreningens hus.

Stiftelsen HSBs garantifond lämnar sedan 2002 en särskild SHG-garanti till HSB-föreningar/produktionsbolag och HSBs bostadsrättsföreningar. SHG deltar således som en del i HSBs trygghetsgaranti gentemot nya bostadsrättsföreningar tillsammans med regionala HSB-föreningar/produktionsbolag.

Garantins innebörd och generella omfattning regleras i avtal om samverkan avseende SHG-Garanti som träffats med 16 st HSB-föreningar, HSB ProjektPartner samt med 15 produktionsbolag ägda av 15 st HSB-föreningar tillsammans med HSB ProjektPartner.

Här kan du läsa mer, se vilka som ingår i styrelsen samt ladda ner årsredovisningar för SHG.