Stadgar

Föreningens stadgar presenteras nedan.

Föreningens stadgar följer HSB's normalstadgar 2011 version 5 för bostadsrättsföreningar.

Dessa stadgar antogs vid föreningsstämman 2017 och fastslogs vid föreningsstämman 2018.