Garageplatser

Garageplatser tilldelas enligt turlista som hanteras av HSB Norr, se nedan.

De formella reglerna för uthyrning av garageplatser finns i dokumentet i dokumentlistan nedan. Den övriga informationen på den här sidan ska därför ses som bakgrundsinformation till reglerna.

När Vesslan byggdes fördelades garageplatserna till de som behövde en plats. Alla lägenheter hade inte behov av garageplats och därför kunde andra lägenheter få ytterligare en plats. Det blev ändå en del platser över som hyrs ut till externa intressenter.

Föreningen har valt att låta HSB sköta uthyrningen och de har en kölista för detta. I denna kölista ingår även till exempel önskemål om speciell plats eller om man vill ha plats på ett annat garageplan. Det har också beslutats att kölistans turordning gäller även då en lägenhet byter ägare. Detta innebär att köparen av lägenheten är garanterad en plats, men beroende på kösituationen är man inte garanterad att få samma plats som säljarens hade. Uppsägningstiden för garageplatser är 1 månad, så en viss fördröjning kan uppstå innan den nye ägare får sin plats. Dessa regler har styrelsen meddelat alla mäklare och potentiella köpare som sökt denna information.

Vi har nu ytterligare 20 nya laddplatser i nedre garaget som är klara för att tas i bruk. Våra 6 gamla laddplatser finns också kvar. Det finns en del skillnader mellan de gamla och de nya laddplatserna, vilket beskrivs nedan.  

De nya laddplatserna
De nya laddplatserna är från InCharge (Vattenfall) och laddar bilen med upp till 11 kW (3-fas, 16 Ampere). Dessa platser är därför lämpliga för elbilar men kan även användas av laddhybridbilar.

Det finns en lastbalansering som gör att laddeffekten kan bli lägre än 11 kW till exempel om många behöver ladda samtidigt eller då elförbrukningen i bostäderna redan är hög. Elförbrukningen brukar till exempel vara hög på morgonen, strax innan alla ska till jobbet, och på eftermiddagen då alla kommer hem från jobbet och lagar middag samtidigt.

Hyresavgiften för dessa platser är 1000 kr/månad (800 kr grundavgift för garageplatsen plus 200 kr avseende kostnader för investering).

Kostnaden för elförbrukning tillkommer utöver hyresavgiften. Elpriset är samma som för den vanliga hushållsförbrukningen. Faktureringen görs direkt till dig från Vattenfall.

Om du har en laddbar bil och vill hyra denna typ av plats behöver du göra följande

  • Kontakta HSB:s kundservice, tel 010-303 20 00, och begär att du vill hyra en garageplats med 11 kW laddning. Det kan hända att du får ställa dig i kö.
  • Dessa laddboxar är avaktiverade tills platsen hyrs ut. När du blivit tilldelad en plats kontaktar HSB InCharge för att aktivera boxen på din plats.
  • Efter att du blivit tilldelad en plats behöver du själv beställa laddkort (och laddbricka, ”tagg”) på länken https://my.goincharge.com. Du behöver också skapa ett konto för att kunna beställa ett laddkort/laddbricka. Laddkortet/laddbrickan behövs för att starta laddningen.
  • Du kan även ladda ner en mobilapp (iOS, Android) som kan användas för att starta laddningen.
  •  Laddkortet kan även användas för att ladda bilen i dom publika laddstolpar som InCharge har på andra ställen.

Om du har gäster, och om dessa har ett eget konto hos InCharge, så kan de ladda sin bil på din plats genom att använda sitt eget laddkort. Detta gör också att dina gäster faktureras direkt utan att du behöver stå för denna kostnad.

För allmänna frågor kontakta Vattenfall InCharge kundservice kundservice@goincharge.com eller ring 020-52 62 00, vardagar mellan 09.00-17.00. Varje laddbox har en unik identifiering som du bör läsa av inför kontakten med InCharge.

För uppsägning av laddplatsen, kontakta HSB:s kundservice, som kommer att avaktivera din laddbox. Om du vill behålla laddkortet och kontot hos InCharge är upp till dig själv att bestämma.

De gamla laddplatserna 
De gamla laddplatserna fungerar som vanliga motorvärmarstolpar och laddar bilen med 2,3 kW (1-fas, 10 Ampere). Dessa platser är därför mer lämpliga för laddhybridbilar, men kan även användas av elbilar även om laddtiderna lär bli mycket långa pga. den låga effekten.

Hyresavgiften för dessa platser är xxx kr/månad (xxx kr grundavgift för garageplatsen plus 100 kr avseende kostnader för investering).

Kostnaden för elförbrukning tillkommer utöver hyresavgiften. Elpriset är samma som för den vanliga hushållsförbrukningen. Faktureringen görs tillsammans med månadsavgiften för lägenheten.

Om du har en laddbar bil och vill hyra denna typ av plats behöver du göra följande:

  • Kontakta HSB:s kundservice, tel. 010-303 20 00, och begär att du vill hyra en garageplats med 2,3 kW laddning. Det kan hända att du får ställa dig i kö.
  • Efter att du blivit tilldelad en sådan plats kommer HSB att aktivera platsen (ta bort plomberingen på uttaget).
  • Sedan kan du använda platsen för laddning direkt. Du behöver inget laddkort för dessa platser.

Dessa laddplatser kan också användas för att ladda gästers bilar, men kostnaden för detta kommer att komma på din faktura för lägenheten. För uppsägning av laddplatsen, kontakta HSB:s kundservice, som kommer att plombera uttaget.

Gemensamt 
För båda typerna av laddplatser gäller även de normala reglerna för garageplatser, och båda typerna av laddplatser kan även hyras ut till icke-laddbara fordon om dom inte behövs till laddbara fordon.

För båda platserna kan det också hända att du får vänta lite innan du får en plats eftersom det är en månads uppsägningstid för hyresgäster som hyr platsen som en vanlig garageplats. Om alla laddplatser av den ena typen är upptagna kan det hända att du får en plats av den andra typen.

Det går bra att även begära laddplats för en andrabil (extra garageplats). En sådan begäran har dock inte någon prioritet över andra beviljade eller köande för extra garageplats. 

Den som har laddplats för en andrabil (extra garageplats) kan bli av med denna plats om någon annan, till exempel en nyinflyttad, behöver en ordinarie garageplats. För extra garageplatser gäller principen ”sist-in-först-ut” när en ordinarie garageplats behöver tilldelas den som inte har någon garageplats alls. Detta gäller oavsett om garageplatsen har laddning eller ej. 

I dokumentet nedan finns reglerna för hyra av garageplatser.

Brandskyddsreglerna på sidan Brandskydd har också några regler som rör garaget.

 

InCharge elladdbox