Om webben

På den här sidan finns lite information om vår web.

Webbens användning

Tanken med webben är att den ska kunna användas såväl för boende som för allmänheten.

För de boende finns här nyttig information som kan vara bra att känna till i det dagliga livet.

För allmänheten finns information som kan vara trevlig att veta t ex om man funderar på att köpa en lägenhet i föreningen.

All information på webben är öppen för allmänheten.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från och med 25:e maj 2018 gäller dataskyddsförordningen, som även kallas GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den tidigare personuppgiftlagen (PUL). Detta påverkar vilken typ av information som kan läggas upp på webben. Till exempel så undviker vi att lägga upp bilder. Vi publicerar också namn endast i den mån det måste göras för att föreningens medlemmar ska veta vem man kan kontakta, t ex om man vill kontakta någon i styrelsen eller för att veta vem på HSB man ska kontakta för att hyra garageplats.

Bilder och annat källmaterial

Bilder, filmer, dokument och annat material är ofta skyddade av upphovsrätten. För att inte bryta mot denna lag så är vi försiktiga med vad vi inkluderar på våra sidor. De flesta bilder har vi bara rättighet att använda på vår web och får inte kopieras för att anvädas för annat bruk.

Bilder bör inte vara större än 0.5 MB. Större bilder kan användas men blir långsamma att ladda ner, speciellt när man använder en mobil. Större bilder tar också mer plats på HSB's web-server.

Filmer läggs först upp på YouTube och sedan länkar man till dessa. Därför kan vi bara lägga in filmer om vi har tillräckliga rättigheter till materialet eller om materialet är helt fritt.

Verktyg för webben

Vår web använder sig av HSB's standardverktyg för bostadsrättsföreningar. Detta verktyg har ett par huvudsyften:

  • Det ska vara enkelt att använda verktyget, både för besökare och för web-redaktörerna, även för de som har lite eller ingen datorvana.
  • Webben ska fungera med alla web-läsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, osv.) och på alla typer av plattformar (persondatorer, surfplattor, smarta telefoner) och alla operativsystem (Windows, Mac OSX, Linux, iOS, Android, osv.).
  • Informationen ska presenteras på ett attraktivt sätt.

Att det ska vara enkelt för web-redaktörerna medför också att verktyget är rätt så begränsat och bara innehåller det absolut mest nödvändiga, i alla fall i dagsläget.

Nya, uppdaterade sidor

Sidor som är nya eller uppdaterade markeras i menyerna med (ny) respektive (uppdaterad). Detta görs manuellt eftersom det inte finns något sätt att göra detta automatiskt. Denna markering kan därför ligga kvar ett tag, även om ni har besökt dessa sidor.

Tanken är att ta bort markeringen efter ett tag, t ex efter 1-2 månader. Detta kan dock variera från fall till fall eftersom detta görs manuellt.

Övrigt

Ytterligare information kommer att läggas till på den här sidan mer eller mindre kontinuerligt. För att hålla informationen aktuell så gör en större genomgång av innehållet ungefär en gång per år. Publiceringsinformation visas även längst ner på alla webbsidor för att läsaren ska kunna se att innehållet är aktuellt.

Om ni saknar något eller om ni upptäcker något som är fel eller otydligt så skicka gärna in ett förslag via förslagslådan.