Avfallshantering och källsortering

Avfall skapas tyvärr hela tiden. Därför behöver vi ta hand om dessa på ett miljövänligt som samtidigt är enkelt och effektivt sätt.

I soprummet vid garaget sorteras:

Typ av avfall

Tömmningsfrekvens

Brännbart Varje vecka

Kartonger (ej wellpapp)
Tryck gärna ihop kartonger

Varje vecka
Komposterbart Varje vecka
Returpapper (t ex tidningar) Varannan vecka
Plastförpackningar Varje vecka
Metallförpackningar Varje vecka
Färgat glas (2 kärl) Varje vecka
Ofärgat glas (1 kärl) Varje vecka
Restavfall (bara mindre saker) 4 ggr per år

 

Ovannämnda sopor hämtas av LUMIRE.

I soprummet finns även kärl för:

Typ av avfall

Tömningsfrekvens

Batterier Vid behov
Lampor Vid behov

 

Dessa förs till återvinningscentralen av någon frivillig, oftast någon från styrelsen eller närstående.

Wellpapp, större restavfall och saker som inte nämns ovan körs av boende själva till återvinningscentralen. Mer information om kommunens avfallshantering hittas på Luleå kommuns webbsidor för avfall och återvinning.