Parkering på innergården

Parkering på innergården är inte tillåtet. Om speciella behov finns så kan dock ett tillfälligt parkeringstillstånd delas ut.

Generellt

På innergårdarna är parkering inte tillåten eftersom räddningstjänsten, färdtjänst och taxi behöver komma fram. Givetvis är det tillåtet att lasta i och ur saker, men vi är tacksamma om ni flyttar bilen på en gång ni är klara.

Securitas anlitas som parkeringsvakt.

Gästparkering kommer inte att ordnas på gården eller i garaget. Gäster hänvisas till kommunens parkeringar.

Tillfälligt parkeringstillstånd

Vid vissa tillfällen kan det vara bra att kunna parkera på innergården. Tillfälligt parkeringstillstånd kan utdelas om speciella skäl finns av Elisabet, Tommy, Birgitta eller Tomas, se kontaktuppgifter på styrelsesidan.