Brandskydd

På dessa sidor finns information om Vesslan's brandskydd och länkar till relaterade dokument som alla boende bör känna till.

Övergripande

På den här sidan beskrivs lite sammanfattande vad Vesslan's brandskydd innebär och relaterade aktiviteter. Dessutom finns länkar till lagar, föreskrifter samt våra egna dokument där mer detaljerad information finns, se nedan. I de fall där det finns skillnader mellan vad som står på denna sida och vad som står i dokumenten så gäller det som står i dokumenten.

Brandskyddspolicy (se även Brandskyddsplanen nedan)

Följande policy har antagits för brandskyddsarbetet (kopia från brandskyddsplanen):

Inom Vesslan skall det bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete vilket innebär att det skall:

 • Finnas en brandskyddsansvarig
 • Finnas en god dokumentation av det byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddet
 • Finnas uppföljningsrutiner i form av regelbunden kontrollverksamhet och en aktiv incidentrapportering

Alla boende i föreningen skall ha kännedom om förebyggande brandskydd, alarmering och utrymning samt kunskap om hur man agerar vid ett nödläge.

Brandskyddsansvarig: Birgitta Zakrisson (070-328 88 86)

Kommentarer från senaste översynen (sammanfattning)

 • Byggnaden är uppdelad i brandceller och dörrarna måste stängas automatiskt vid en brand för att försvåra att branden sprider sig. Magneter släpper och stänger dörrarna vid en eventuell brand. 

Planerade åtgärder (sammanfattning)

 • Lägg upp brandskyddsinformation på webben
 • Ta fram brandskyddsritningar, görs av Firetech
 • Ta fram utrymningsritningar/-tavlor och sätt upp i gemensamma utrymmen och uthyrningslokaler

Dokument

I dokumentlistan nedan finns följande dokument relaterade till brandskyddet:

 • Brandskyddsplanen, med fakta om föreningens byggnader, brandskyddsorganisationen samt instruktioner och rutiner.
 • Informationsblad med ytterligare information och instruktioner angående brandskyddet som skickats ut till samtliga lägenheter.

Lagar från Sveriges Riksdag:

 • Lagen om skydd mot olyckor, 2003:778
 • Förordningen om skydd mot olyckor, 2003:789

Föreskrifter från Myndigheten för Sammhällsskydd och Beredskap (MSB):

 • Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2003:10
 • Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3
 • Statens räddningsverks allmänna råd om skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2004:4