Telefoni och internet

Föreningen har tecknat gruppavtal med ComHem för telefoni och bredband. I beskrivningen nedan finns det även en del tips och tricks för WiFi.

Telefoni

Telefoni ingår i månadsavgiften.

Telefoniuttag finns i alla rum samt i hallen och är kopplade till kopplingsskåpet i klädkammaren. I kopplingsskåpet kopplar man sedan telefoniuttagen från respektive rum till routern från ComHem. Routern har bara två uttag för telefoni så max två rum kan vara inkopplade samtidigt.

Leverantör: ComHem

Internet/bredband

I månadsavgiften ingår bredband 100/10, dvs 100 Mbps från Internet (nedladdning) och 10 Mbps till Internet (uppladdning). Snabbare bredband kan fås mot extra avgift.

Nätverksuttag finns i alla rum, även köket och hallen, och är kopplade till kopplingsskåpet i klädkammaren. I kopplingsskåpet kopplar man sedan nätverksuttagen från respektive rum till routern från ComHem. Routern har bara fyra nätverksuttag så max fyra rum kan vara inkopplade samtidigt.

Leverantör: ComHem

Trådslöst internet/bredband/WiFi

Routern från ComHem har även trådlöst bredband, så kallat WiFi, vilket är speciellt användbart för smarta telefoner, surfplattor och laptop:ar.