Cykelförråd och cykelparkering

Cykelförråd

Vid varje ingång från garaget finns ett cykelförråd.

Krokar finns för att kunna hänga upp cyklar. Detta är speciellt lämpligt när man inte avser att använda cykeln under en längre tid, t ex för vinterförvaring.

Cyklar får även parkeras i garaget men då endast parkeras på hyrd garageplats eller där det är anvisat på nedre garageplan.

Märk era cyklar.

 

Cykelparkering utomhus

Mellan husen finns cykelparkeringar (låga, svarta stålställningar) där man kan låsa fast cyklarna.

Tänk på att fordon kan behöva komma fram till portarna, t ex ambulanser och taxi.