Garage och fjärrkontroller

Lite nyttig information angående garaget och fjärrkontrollerna finns nedan
Fjärrkontroll för garage

Garaget

Garageportarna kan öppnas:

  • utifrån med fjärrkontroll (se nedan för mer information) eller med nyckel,
  • inifrån med fjärrkontroll, snöret vid dörren eller manöverknapparna vid portarna.

Garaget städas normalt 2-3 gånger per år. När städning ska genomföras så anslås datum och tider i god tid på anslagstavlor, i hissar och på dörrarna till garaget.

Fjärrkontroller

Fjärrkontrollerna för garageporten (en per parkeringsplats) hämtas på HSB, Smedjegatan 9.

Garagedörren öppnas genom att trycka på knappen i det övre vänstra hörnet, se bild. LED-lampan ska lysa när man trycker på knappen. Änden med LED-lampan räknas som "upp".

Fjärrkontrollerna är programmerade separat för övre och nedre garaget. Dvs, en fjärrkontroll programmerad för övre garaget öppnar bara porten till denna del av garaget. Den andra porten öppnas inte. Motsvarande gäller för fjärrkontrollerna som är programmerad för det nedre garaget.

Batteriet bytes genom att öppna luckan på baksidan. En liten stjärnskruvmejsel behövs.

Batterityp: CR2016

Alla fjärrkontroller är manuellt programmerade, både med det 9-siffriga numret på baksidan av asken för fjärrkontrollen och i kontrollsystemet. Den mänskliga faktorn kan ha gjort att det har blivit fel någonstans. Om fjärrkontrollen inte fungerar så kontakta HSB.

(Uppdatering) Fjärrkontroller ska lämnas tillbaka till HSB när hyran av garageplats upphör.