Hantering av personuppgifter

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Syftet med vår personuppgiftspolicy är att informera dig om hur vi säkerställer att de personuppgifter vi behandlar i vår verksamhet och i våra tjänster sker i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning.

Vi har noga övervägt vilka personuppgifter vi behandlar och strävar alltid efter att bara inhämta personuppgifter vi behöver för vår verksamhet och de tjänster vi erbjuder. Vår behandling av personuppgifter ska alltid på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt och det ska ske på ett sätt som skyddar din personliga integritet. Vi säkerställer vid all vår personuppgiftsbehandling att dina personuppgifter skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

HSB Finansstöd AB 556708-5724 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i vår verksamhet och våra tjänster.

Läs mer om personuppgiftspolicyn (PDF)