Information till betaltjänstkunder

På denna sida kan du ta del av den förhandsinformation som vi enligt lag måste lämna till våra kunder för betaltjänster. Här kan du även läsa om hur du ska göra om du vill lämna klagomål.

HSB Finansstöd tillhandahåller betaltjänster. I enlighet med lagen (2010:751) om betaltjänster ska HSB Finansstöd AB (”HSB Finansstöd”) informera om ett antal förhållanden som gäller betaltjänstverksamheten. Informationen lämnas i dokumentet:

Förhandsinformation till kund för betaltjänster - 2024 (PDF)

Betaltjänsten ingår som en del av tjänsten administrativ förvaltning som HSB tillhandahåller kunder. Betaltjänsten innebär i huvudsak att HSB Finansstöd, efter att ha mottagit en attesterad betalningsorder, exempelvis en faktura, genomför betalningar för kundens räkning med de medel som kunden håller tillgängliga hos HSB-föreningen, som är ombud till HSB Finansstöd, som levererar de adminsitrativa tjänsterna till kund enligt särskilt avtal.

Klagomål

Som kund till oss är det viktigt att du är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Det kan hända att vi inte motsvarar dina förväntningar och då vill vi gärna att du hör av dig till oss.

Om du inte är nöjd med vår betaltjänstverksamhet ska du i första hand vända dig till din HSB-förening. Kontaktuppgifter till respektive HSB-förening finner du här.

Om du efter kontakt med din HSB-förening inte är nöjd med det besked du har fått kan du vända dig till HSB Finansstöds klagomålsansvarige genom att fylla i detta formulär och skicka det till oss.  

Vill du få ditt ärende prövat externt kan du vända dig till allmän domstol.