Fonden för inre underhåll (reparationsfond)

Alla bostadsrätter inom Brf Boken har en egen del i fonden för inre underhåll, att användas för exempelvis renovering eller något av reparations- och ansvarsområdena som alla bostadsrättshavare har.

En liten del av månadsavgiften avsätts till reparationsfonden varje månad. Hur mycket en bostadsrätt har i fonden (saldo) syns på hyres- och utgiftsavin från HSB som kommer var tredje månad tillsammans med tre inbetalningsavier. Går även bra att logga in hos HSB (länk) där saldot syns i "Mina Sidor" under fliken "Min bostad".

Uttag från fonden kan ske när som helst, dock inte efter att försäljningsavtal skrivits (om inte köpare och säljare kommit överens om detta). Blankett för uttag finns att ta hem nedan, att fyllas i och sedan skickas per post till HSB Stockholm. Någon redovisning av uttagna medel från fonden är inte nödvändig, då det vid uttag intygas att pengarna används till vad de är avsedda för.

Blankett för uttag ur reparationsfond: