Bredband

I vår förening har vi möjlighet att få bredband och IP Telefoni via fibernät från Telenor. Detta ingår i månadsavgiften.

Varje lägenhet har en bredbandsuppkoppling samt tillgång till IP telefoni, och vill du teckna ett abonnemang tar du kontakt med Telenor. Abonnemangsavgifterna för dessa tjänster ingår i månadsavgiften. Ingen anslutningsavgift tillkommer.

Tel: 020-222 222 eller gå in på Telenors hemsida för att anmäla ett ärende: https://www.telenor.se/kundservice/kontakta-oss/

Bredbandsuttagen är placerade på samma plats i lägenheterna och det är föreningen som äger installationen av dessa. Föreningen kommer inte ta några kostnader för byte eller flytt av bredbandsuttag och boende får inte heller flytta bredbandsuttaget till en annan plats.