Bredband

I vår förening har vi möjlighet att få bredband och IP Telefoni via fibernät från Telenor. Detta ingår i månadsavgiften.

Alla föreningens lägenheter har en bredbandsuppkoppling samt tillgång till IP telefoni. Abonnemangsavgifterna för dessa tjänster ingår i månadsavgiften. Ingen anslutningsavgift tillkommer. Som nyinflyttad i föreningen behöver du ta kontakt med Telenor för att teckna ett abonnemang. Telenor kan även skicka ut en router kostnadsfritt till dig.

Tel: 020-222 222 eller gå in på Telenors hemsida för att anmäla ett ärende: https://www.telenor.se/kundservice/kontakta-oss/

Bredbandsuttagen är placerade på samma plats i lägenheterna och det är föreningen som äger installationen av dessa. Föreningen kommer inte ta några kostnader för byte eller flytt av bredbandsuttag och boende får inte heller flytta bredbandsuttaget till en annan plats.