Försäkringar

Fastighetsförsäkring

Fastighetsägaren Brf Boken har, som sig bör, en fastighetsförsäkring. Den gäller för t.ex skador till följd av brand, vatten, inbrott på föreningens byggnader (hus) och tomtmark. Försäkringen avser sådant som fastighetsägaren (Brf Boken) har ansvar för, dvs själva husets bärande och yttre delar o gemensamhetsutrymmen, t.ex. trapphus.

Bostadsrättsförsäkring

Som bostadsrättsinnehavare är man ansvarig för bostadens inre underhåll (till skillnad från vad som gäller vid hyresrätt). Det innebär t.ex att man är ansvarig för ytskick på väggar, golv, tak men också för t.ex tvättställ, toalettstolar och synlig rördragning och har med andra ord att bekosta såväl normalt underhåll som t ex reparationer efter en vattenskada. Med anledning av det sistnämnda bör man absolut ha en bostadsrättsförsäkring för att få hjälp med reparationskostnader om "olyckan är framme". Föreningen (Brf Boken) har tecknat bostadsrättsförsäkring för alla bostadsrätterna i föreningen så du behöver inte teckna en sådan försäkring själv om du är nöjd med villkoren i den försäkring som föreningen tecknat:

Försäkringsnummer: 25-1058629 hos Trygg-Hansa
Försäkringstid: 2024-03-01 - 2025-03-01
Försäkrad egendom: • Av bostadsrättshavare bekostad fast inredning i bostadsrätt. Som fast inredning i bostadsrätt räknas även egendom såsom balkong, veranda, altan eller liknande.

• Egendom som tillhör bostadsrättsförening, men för vilken bostadsrättshavaren har underhållsansvar enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.
Försäkringsbelopp: Fullvärde. Vid allriskskada enligt drulleförsäkring dock max 150 000 kr
Försäkrade händelser: Egendomsskada som kan ersättas enligt Trygg-Hansas hemförsäkringsvillkor, grundskydd samt drulleförsäkring.
Självrisk: 1 500 kr. Vid vattenskador 2 000 kr, förutom vid två situationer:
• 4 000 kr vid utströmning från badrum eller annat våtrum
• 10 000 kr om utströmning beror på frysning
Försäkringsvillkor (länk): Boendeförsäkring 2018-02-01 (Trygg-Hansa)

 

Hemförsäkring

En hemförsäkring som avser skador, förluster på egendom i bostaden som vi själva äger bör alla ha vare sig vi bor i äganderätts-, bostadsrätts- eller hyresrättsform, så glöm inte att teckna en hemförsäkring.

Vid skada på bostadsrätten

Trygg Hansa har gett ut en informationsbroschyr om vad som gäller när en skada på bostadsrätten uppstått, den finns att ta hem här: