Lägenheterna

Boken är en bostadsrättförening ansluten till HSB Stockholm. Föreningens byggnader uppfördes 1969 av SIAB och omfattar 282 lägenheter fördelade på 14 hus, udda nummer Axvägen 1 till 89

Lägenheterna är på 1 till 6 rum och kök (se detaljer nedan). Till varje lägenhet hör lägenhetsförråd. Ettorna har sitt lägenhetsförråd i källare och de övriga har det i trapphuset. Källarförråd och P-platser kan hyras, kontakta HSB-kontoret. Varje lägenhet har anlutning till kabel-TV (grundutbud) och bredband/IP-telefoni anslutning. Abonnemangsavgifterna för detta ingår i avgiften.

Lägenhetsbeståndet i detalj:

24 st 1:or 23 kvm
24 st 3:or 84 kvm
45 st 3:or 90 kvm
57 st 4:or 90 kvm
30 st 4:or 107 kvm
18 st 5:or 97 kvm
67 st 5:or 107 kvm
15 st 5:or 124 kvm
  2 st 6:or 114 kvm