Parkering

Föreningen har parkeringsplatser för uthyrning som administreras av HSB Stockholm. Vi hänvisar alla frågor gällande parkeringarna och kön för att få en parkeringsplats till HSB som har telefonnummer 010-442 11 00 alternativt via kontaktformulär på webben (länk dit).

Kriterierna som HSB arbetar efter på uppdrag av oss är:

1. Man måste vara medlem i vår bostadsrättsförening.
2. Byten går före första plats då man lämnar en ledig plats till kön.
3. Medlemmar utan parkeringsplats sedan tidigare har förtur.
4. Om har fått ett erbjudande men inte svarar så tas man bort från intresselistan.
5. Om har fått ett erbjudande men tackar nej, måste man ange önskemål om plats för att få stå kvar på intresselistan.

Det är inte tillåtet att parkera på innergårdarna annat än för i- och urlastning. Maxtid för detta är 10 minuter. Detta för att t.ex. färdtjänst, brandförsvar och ambulanstransporter ska kunna ta sig fram.

Motorcyklar, mopeder och vespor får parkeras på innergårdarna i anslutning till ordinarie cykelställ. Motorcyklar ska, vid parkering på innergårdarna, ledas ut/in utan att motorn är på. Idag finns inget speciellt avsatt utrymme för motorcyklar på vår bilparkering. 

Eluttagen i stolparna vid våra parkeringar är avsedda för motorvärmare, tillfällig arbetsbelysning och underhålls- och reparationsverktyg för boendes bilar. All annan användning är förbjuden och det är inte tillåtet att ladda el-fordon på våra parkeringar. För instruktioner hur motorvärmarna ska ställas in för användning ta hem PDF-filen nedan.