Tvättstugor

Tvättstugorna finns i källarna på Axvägen 13-19, 37-43 och 63-67. Separat grovtvättstuga med tillhörande torkrum finns på Axvägen 41.

Låt oss tillsammans försöka att hålla en sådan ordning att vi alla trivs i våra tvättstugor!

Tvättider beställs genom att låsa fast tvättcylindern på bokningstavlan vid önskad tvättid. Glöm ej att “parkera” cylindern på därför avsedd plats efter tvättiden slut (om man inte “parkerar” cylindern efter tvätt passet kan fastighetsskötaren “parkera” cylindern). Saknar du tvättcylinder var vänlig och kontakta HSB Stockholms kundservice för att beställa en ny, kontaktuppgifter till HSB finns på Kontakta oss-sidan (länk)

  • Har tvättstugan ej tagits i bruk 30 minuter efter påbörjad tvättid är tiden förbrukad och annan äger rätt att börja tvätta.
  • Tvätt utrustningen disponeras enligt följande: Tvättmaskin under angiven tid på bokningstavlan, torkskåp och tumlare med 30 minuters förskjutning, mangel med två timmars förskjutning.
  • Tvätt utrustningen får ej användas för mattor, filtar och grövre arbetskläder eller liknande grovtvätt utan använd den grövre tvättmaskinen för detta ändamål dessa maskiner finns på 63–67 eller 13–19. Grovtvättstugan på Axvägen 41 är även till för dessa ändamål.
  • Tvättstugorna är endast avsedda för boende inom området.
  • Färgning av kläder och dylikt är inte tillåtet.
  • Barn som vistas i tvättstugorna skall av målsman eller annan vuxen hållas under sådan uppsikt att god ordning hålls och att inga skador inträffar.
  • Var och en skall efter avslutat tvättpass i tvättstugan rengöra tvättmaskin, torktumlare och dess filter, torkskåp och golv samt övrig inredning. Kontrollera även att du inte glömt kvar plagg i maskinerna.
  • Om man inte rengör filter i torktumlare är risk för brand och stopp i ventilationstrummor stor. Dessutom blir torktiden längre.
  • Felaktigheter eller skador skall omedelbart anmälas till HSB felanmälan. OBS! Glöm ej att hänga upp avsedd skylt på trasig maskin.