Cykelparkering/cykelhus

Cykelbeståndet ökar från år till år vilket miljömässigt är bra då många av oss i brf Boken troligen cyklar till och från arbetet eller ut i naturen. Detta medför också att kraven på föreningen ökar med att tillhandahålla cykelförvaring. Därför har vi utökat antal cykelplatser på ställen där det varit små cykelställ till den dubbla storleken.

Tyvärr blir det också en parkeringsplats för cyklar som överges av olika anledningar och därför gör vi regelbundna rensningar av cyklar som ingen längre vill ansvara för. Vi brukar avisera om det innan till alla boende som då kan märka upp sina cyklar för att dessa inte ska bli bortrensade.

Cykelhusen är väldigt ofta välfyllda men det finns också förvaringsutrymmen i våra källare i de så kallade skyddsrummen, där många har ett förråd idag. Detta är innanför låsta dörrar. Här finns det ofta gott om plats för längre förvaring av sina cyklar, t ex förvaring under vintern. I våra 3 källarutrymmen finns det totalt 6 avdelningar för cykelförvaring. Tillgång till cykelförvaring i källaren förutsätter att man hyr ett källarförråd.