Trivsel i föreningen

Byggnader och mark är vår gemensamma egendom som vi förvaltar tillsammans. För allas trivsel och trevliga bostadsmiljö behöver vi ett gemensamt förhållningssätt. Tillsammans får vi betala uppkomna skador på vår egendom. Låt oss därför tillsammans försöka förhindra skadegörelse och åverkan och att ringa felanmälan när vi upptäcker att något är trasigt

Tänk på:

 • Dörrar till entréer och källare ska hållas stängda.
 • Iaktta sparsamhet med vatten, såväl varmvatten som kallt. Se till att vattenkranar är stängda även om vattnet är avstängt.
 • Ej piska eller skaka mattor, sängkläder etc. genom fönster eller balkonger.
 • Det är förbjudet att röka i trappuppgångar, tvättstugor, källare och förvaringsutrymmen, samt i Brf Bokens allmänna lokaler som fritidslokal och hobbyrum.
 • Av brandsäkerhetsskäl är det bara barnvagnar utan brännbar stoppning och rullatorer som får förvaras i trapphusen.
 • Avfall skall sorteras och lämnas enligt anvisningar. Inga sopor får lämnas i trappuppgångarna.
 • Ej använda lägenheten eller andra utrymmen i fastigheten för annan än avsett ändamål.
 • Förvaring av cyklar, fritidsartiklar, hyllor/skåp, leksaker, skor mm är ej tillåtet i trapphuset. Gäller ej barnvagnar och rullatorer.
 • Fordonstrafik mellan husen är i princip förbjuden. I och urlastning av skrymmande/tungt gods utgör undantag. Förbudet gäller självfallet inte utryckningsfordon, handikapptransporter och för fastighetsskötseln nödvändiga fordon.
 • Utnyttja cykelställ och cykelhus för cyklarna. Håll trapphusen rena. Det är en trygghets- och trivselfråga.
 • Hundar och katter skall rastas utanför området. Inga djur får gå lösa inom området. Tänk på att barnen har sina lekplatser där. Förorening efter hund och ska plockas upp dels på samtliga gångbanor och parkvägar. Lösspringande katter ska aldrig släppas in i trapphusen. (Om katten inte bor i uppgången eller ägaren är bortrest kan katten bli inlåst i flera timmar.)
 • Studsmattor och andra föremål ska ej stå på våra gräsmattor så att de hindrar gräsklippning och annan trädgårdsskötsel. Gräsmattorna är våra gemensamma ytor.
 • Grillning är tillåten inom vårt bostadsområde under eget ansvar, dock ej kolgrillar. Att hänsyn tas till grannar och närboende vid grillning är A och O. Observera att särskilda regler gäller för grillning på balkonger (våning 1 + 2) och uteplatser (bottenvåningarna), se under "Uteplatser och balkonger" i vänstermenyn.