Skyddsrum

Det är regering och ansvariga myndigheter som avgör när säkerhets läget i Sverige är sådant att skyddsrum skall iordningställas och handlingsplaner aktiveras. Det är fastighetsägaren som ansvarar för skyddsrummens funktion. Skyddsrummen räknas som allmänna platser öppna för alla civila som är i behov av skydd. De är alltså inte avsedda enbart för boende i vår bostadsrättsförening utan för alla som tar sig till platsen. Karta var våra skyddsrum finns:
Karta Brf Bokens skyddsrum

Vi har tre skyddsrum i Brf Boken. Dessa är byggda för att vardera rymma 250 personer. Vid myndighetsbeslut om höjd beredskap skall våra skyddsrum vara i funktion inom 48 timmar. Fastighetsskötare och styrelseledamöter har nycklar till skyddsrummen. Styrelsen har också nycklar till de särskilda förråd inuti skyddsrummen som innehåller skyddsrumsutrustning.

I fredstid fungerar skyddsrummen som förrådsutrymmen. Vi höjd beredskap kan, om så är möjligt och tid finns, de som hyr förråden meddelas för att snabbt kunna komma och tömma sina förråd. Dock har människors säkerhet och skydd alltid högsta prioritet. Det är därför vid varje tillfälle personerna på plats vid skyddsrummen som avgör om, när och hur förråden ska tömmas.

Vad händer på plats


Då myndigheterna fattar beslut om höjd beredskap måste skyddsrummen ställas i ordning inom 48 timmar. Det är också då som våra handlingsplaner aktiveras. Fastighetsskötare och styrelsen ser till att dörrar till skyddsrummen och ytterdörrarna till skyddsrummen ställs upp så att alla civila som söker skydd kan komma in oavsett om de har nycklar eller inte.

Grupperna som samlas vid respektive skyddsrum avgör vad som ska ske med förråden som finns i respektive skyddsrum. Verktyg för att klippa upp lås för att kunna rensa förråden finns på plats och ingår i skyddsrumsutrustningen. Plats med toalettkärl från förråden i skyddsrummen skall förberedas och skärmas av med befintliga skärmar.