El

I Brf Boken har vi ett gemensamt elavtal. Gemensam el innebär att Brf Boken tecknar kollektivt avtal om eldistribution till samtliga lägenheter. Det betyder att den enskilde medlemmen inte behöver teckna ett eget elavtal.

Via företaget Infometric AB så har vi ett system för Indviduell Mätning och Debitering (IMD) som i korthet betyder att man mäter och debiterar faktisk energiförbrukning per förbrukare, d.v.s. var och en får betala för vad de faktiskt gör av med.

Varje lägenhets mätarställning i elmätaren överförs dygnsvis till Infometrics insamlingssystem som sedan månadsvis överförs till HSBs ekonomi system. På vår hyres- och avgiftsavi från HSB redovisas elförbrukningen separat under rubriken "El IMD".

Via anslutning till extern lägenhetsportal kan enskilda lägenhetsinnehavare få en grafisk presentation av sin förbrukning dygnsvis. För inloggningsuppgifter kontakta styrelsen (länk till styrelsens kontaktuppgifter) 

Länk till Infometrics lägenhetsportal:
https://lgh.infometric.se

Vid flytt från/till föreningen behöver inget göras av säljaren eller köparen vad gäller elavtalet med E-on, allt sköts per automatik av kundcenter på HSB då överlåtelsen träder i kraft.