Balkong och uteplats

Oavsett om du har en balkong eller bor i markplan och har en uteplats, så kan vi konstatera att just boende i Jarlaberg har generösa sådana. Här kan du läsa om vad som gäller för din balkong/uteplats.

Brf Mårdens stora balkonger om ca 3x3 meter medger både insynsskydd och utsikt, tack vare våra balkongers plåtbeklädnader och infällda glaspartier. Önskar du balkonglådor på din balkong ska de hängas på insidan av balkongräcket av säkerhetsskäl.

Markiser och paraboler

Vill du installera en markis eller parabol på din balkong eller uteplats behöver ett skriftligt tillstånd av styrelsen; skicka ett mail till info@brf-marden.se och ange din adress och lägenhetsnummer. För markiser har vi valt ett enhetligt utförande i färgen röd eller grå (gäller även om du byter ut redan installerad markis i felaktig färg). Vänligen invänta godkännande från styrelsen innan du installerar din markis.

För paraboler (som finns i betydligt fler estetiska utföranden) gäller följande:

  • Installation får inte ske innan godkännande från styrelsen.
  • Av säkerhetsskäl och föreningens ansvar får en parabolantenn inte monteras på fastighetens fasader eller tak. Parabolen får inte sticka utanför den yta som motsvarar lägenhetens uteplats eller balkong.
  • Antenner får inte monteras så att den stör någon granne.
  • Installationen får inte förankras i ovanstående balkong. Men en platta som håller spän mot ovanstående balkongplatta är godkänt.
  • Bor du radhusen kan samma monteringsmodell (platta i spän mot ovanliggande tak) användas eller också kan montering ske på skiljeväggen mellan de olika lägenheterna.

Snöskottning från balkong och uteplats

Det är den boendes ansvar att ombesörja snöskottning från egen balkong eller uteplats. Skador, t.ex. fukt i väggar, som uppstår på grund av mycket snö, debiteras den boende. När du skottar från balkong, kontrollera noga att ingen befinner sig nedanför!

Inglasning av balkong och återgärder på uteplats

Många av föreningens lägenhetsinnehavare har valt att glasa in sin balkong; en åtgärd som skapar ett mervärde för den boende inte bara vår och höst. Det är ofta eftertraktat vid försäljning av lägenheten - ett extra rum merparten av året har ju skapats!

Läs vad du som lägenhetsinnehavare behöver ta hänsyn till vad gäller balkonginglasning och uteplats (se de två undersidorna till denna sida).