HSB-medlemskap

HSB är Sveriges största bostadskooperativa organisation som genom samverkan skapar största möjliga medlemsnytta. HSB har regionala föreningar runtom i landet. HSB Stockholm bildades år 1923 och ägs av de bostadsrättsföreningar (brf) som är anslutna dit.

Som medlem i Brf Mården måste du även vara medlem i HSB. Vi är således medlemmar både i Mården och i HSB samt i HSB Stockholm. Detta dubbla medlemskap gör att HSB Stockholm har en ledamot i Brf Mårdens styrelse. Vårt medlemskap i HSB grundas på att Brf Mårdens stadgar är godkända av HSB (som du hittar längst ned på denna sida). Dina förmåner som medlem i HSB är bl a tidningen Hemma i HSB och ett medlemskort för rabatter i många butiker.