Din lägenhet

Som bostadsrättsinnehavare i Brf Mården innebär också att du är medlem i Brf Mården. Medlemskapet innebär nyttjanderätt till din lägenhet i föreningens fastigheter. Du äger alltså inte din lägenhet, utan bara rätten till att nyttja den.

Du har som bostadsrättshavare har du inte bara del i bostadsrättsföreningens tillgångar, utan också i skulderna. Alla i föreningen måste därför ta ett gemensamt ansvar. Utöver den lägenhet du nyttjar har du också ansvar för resten av fastigheten och för vår närmiljö. Alla kan vara med och påverka kostnaderna och att dessa hålls nere genom att vara rädd om våra tillgångar och hushålla med våra resurser, såsom vatten och värme.

Gränsdragning mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren

Och var går gränsen mellan föreningens ansvar och ditt som bostadsrättsinnehavare? Det framgår av föreningens stadgar som du hittar på sidan om Brf Mården. Läs gärna igenom denna innan du planerar en större renovering (som för övrigt har en egen sida här på Brf Mårdens hemsida, se navigeningen här till vänster).

Vi uppmärksammar handduksvärmare-/tork

Detta gäller för hunduksvärmare/torkare i Brf Mården:

A. Nya handduksvärmare får ej monteras och anslutas till varmvattencirkulationen.

B. Demonterad (äldre) handduksvärmare får ej återmonteras och anslutas till varmvattencirkulationen.

Detta ovan (A och B) för att undvika legionellatillväxt enligt Säker Vatten AB*.

VVC ansluten handduksvärmare skall bytas till el-ansluten och om ytterligare komfort önskas att komplettering sker med golvvärme som är termostatstyrd och el-ansluten. Injusteringsventil och annat i samband med demonteringen känner behörig installatör till så andra boende inte påverkas negativt av er installation. Fotodokumentation lämnas till föreningen på utfört arbete. Vid osäkerhet tas kontakt med Nacka Drift och Skötsel, se fliken Felanmälan.

*Information har inhämtats från Hampus Asp Säker Vatten AB. Säker Vatten AB har till uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra branschreglerna, samt att kontrollera och auktorisera rörföretag.

Vi uppmärksammar Kyl o frys med dispenser (kylt, ev. kolsyrat vatten och isbehållare)

Vid installation av denna typ av kyl- och frysskåp bör man försöka ha så kort VA-anslutning som möjligt dit. Det skall alltid finnas en Ballofix som är lätt att stänga av. Installation bör givetvis ske av behörig person.