Förråd - i källare eller på vind

Till varje lägenhet finns ett förråd (på vinden, i källaren eller inkluderat i din lägenhet) som hör till lägenheten när du kommer som nyinflyttad till Brf Mården.

För att förhindra fukt och mögel är det viktigt att luft kan cirkulera fritt i vindsutrymmet. Se därför till att lämna fritt utrymme så luft kan cirkulera. Brandfarligt material får inte förvaras i vindsutrymme eller i källare. Du ansvarar själv för lampan i ditt förråd (byte av trasig lampa exempelvis).

OBS! Du får aldrig ställa saker i vinds- och källargångar eftersom de försvårar framkomligheten. Ställer du saker där, kommer de att kastas löpande utan vidare information och du själv kan debiteras för bortforslingskostnaderna. Överblivna saker kastas alltid i samband med aktivitetsdagarna.

Extra förråd är en tilläggstjänst

Behöver du ett extra förråd så kan du maila styrelsen (info@brf-marden.se) som har uppgifter om det finns lediga förråd eller hur kön till extra förråd ser ut. Om du har ett extra förråd så ingår detta inte vid en försäljning av lägenheten.