Parkeringsplatser och gästparkering

Det finns tre parkeringsgarage i Jarlaberg, alla har ett antal gästparkeringar i dess närhet. Det närmaste garaget finns på Landåvägen, men det finns även på Diligens- och Fyrspannsvägen.
Kartbild över var parkeringsgaragen finns i Jarlaberg

I garagen finns olika typer av platser: utomhus innanför staket, under tak, med eller utan motorvärmare och i bur. Dessutom finns speciella platser för MC och mopeder. Det är Jarlabergs Samfällighetsförening ansvarar för och äger garagen. Du upprättar ett speciellt kontrakt för hyra av plats i garage.

För frågor och hyresavtal kontakta HSB Medlemsservice på epost: service.stockholm@hsb.se, eller tel. 010-442 11 00

OBS! Det är inte tillåtet att använda garagens nödutgångar annat än utom vid fara! Missbruk kan medföra att du blir uppsagd från din P-plats.

Gästparkering

Gästparkering mot avgift finns vid samtliga garage i Jarlaberg. De är avgiftsbelagda dygnet runt (P-automat samt app) och finns i anslutning till garagen. Dessutom finns det gästparkering vid Trillans väg och precis innan busshållplatsen samt Volvo. Parkeringsplatserna ägs av Jarlabergs Samfällighetsförening.

Det går även att långtidsparkera (72 timmar) nere vid Bergs Oljehamn utan kostnad.

Hela Jarlaberg övervakas av ett parkeringsbolag som upprättar parkeringsbotslappar. Parkeringsbolaget är Euro Park, tel. 0734 24 21, www.europark.se

Parkering av mopeder, motorcyklar och dylikt

Samma regler gäller för mopeder och motorcyklar som för bilar. Mopeder och motorcyklar får ej ställas utanför husens entrédörrar så att de hindrar Räddnings- eller Färdtjänsten. De får av brand- och miljöskäl (bl.a. lukt via ventilationen) inte ställas i cykel- och barnvagnsförråd.

Det finns speciella platser i garagen att hyra för motorcykel och moped. För frågor och hyresavtal kontakta HSB Medlemsservice på epost: service.stockholm@hsb.se, eller tel. 010-442 11 00