Sopsortering och hantering

Hur fungerar sophanteringen i Brf Mården? Här får du svar på allt från hur du slänger din egen soppåse till grovsopssortering och byggsopor.

Brf Mården erbjuder ett antal olika sätt att sopsortera, se nedan. Notera det sista stycket, där finner du exempel på sopor/avfall som du måste ombesörja bortforsling själv.

Hushållssopor

Våra hushållssopor slängs antingen via sopnedkast i trappuppgångarna eller i ”soppelare” för radhusen. Det är Jarlabergs Samfällighetsförening som ansvarar för denna sopsugsanläggning.

Om det är stopp i soppelarna, kasta då soporna i sopnedkastet i närmaste trapphus. Ställ dem inte på marken! De som bor i radhusen kommer in i närmaste trappuppgång med sin e-nyckel och kan kasta sina sopor där, om det är stopp i soppelaren.

Återvinningscontainers vändplanen Landåvägen

Vid vändplanen på Landåvägen kan du kasta papper, tidningar och wellpappkartonger. Notera att kuvert ska kastas i hushållssoporna.

Återvinningscontainers vid Jarlabergsskolan

Här kan du kasta färgat resp. ofärgat glas, plast- och metallförpackningar. Här finns även en batteriholk.

Grovsoprummet vändplanen Landåvägen

Vårt grovsopsrum är öppet och bemannat måndagar mellan 19-20. Här kan du kasta mindre grovsopor som porslin, keramik, nedmonterade mindre möbler. Föreningen belastas med kostnader för bortforsling av sopor som lämnas utanför eller i anslutning till rummet. Vänligen respektera rummets öppettider så att vi kan fortsätta ha ett grovsoprum i vårt närområde.

Sopor som du måste ombesörja att forsla bort själv

Bekämpningsmedel, färg- och lösningsmedelsrester, bilbatterier, lysrör, kvicksilverlampor, kvicksilvertermometrar, fotokemikalier, trädgårdsavfall, större möbler, vitvaror, lägenhetsinredning – allt detta måste du ombesörja själv bortforsling av till någon av Nacka kommuns kretslopps-/återvinningscentraler, se nacka,se.

Byggsopor

När du renoverar din lägenhet blir det alltid en massa så kallade byggsopor. De får inte kastas som grovsopor i Brf Mårdens grovsoprum enligt Nacka Kommuns regler. Därför får du själv transportera bort dem till någon återvinningscentral. Vad som räknas som byggsopor kan du läsa om på Nacka Kommuns hemsida www.nacka.se där du också hittar adresserna till återvinningscentralerna. Hämtning av sopor beställer du genom Nacka kommun, tel. 08-718 80 00.

Vanligt är att man för byggsopor använder sig av “storsäckar”, typ Big Pack osv. De skall märkas med ditt namn, adress och telefonnummer. Säckarna får inte placeras så att de hindrar trafik och inte heller på grönytor så att de förstörs (även om de är täckta av snö). Säckarna får stå kvar högst en vecka och skall alltid vara bortforslade senast varje fredag. Sker inte det kan Nacka Drift & Skötsel AB komma att beställa hämtning, något som kostar betydligt mer än om du/din hantverkare gör det själva.