Månadsavgift

Varje månad betalar du en avgift till föreningen. Månadsavgiften skall alltid vara föreningen tillhanda senast den sista arbetsdagen månaden före den månad avgiften avser och du får avin för avgiften via HSB.
Skärmdump av "Mitt HSB"

I avgiften ingår bl a kostnader för vatten, uppvärmning och basutbudet för kabel-TV från Tele2 (Medium + 8 favoriter), bredband och IP-telefoni (utom samtalsavgifter) via Tele2 samt Bostadsrättsförsäkringstillägget (Trygg Hansa ADE). 

Månadsavgiften skall täcka alla våra gemensamma kostnader (underhåll av fastigheterna, räntor, amorteringar på föreningens lån, vattenförbrukning, uppvärmning och gemensam förbrukning av el, skötselavtal mm). Avgiftens storlek bestäms av styrelsen.

Om du inte betalar din månadsavgift kan du förlora din bostadsrätt. Alla kan glömma, men upprepade förseningar är inte tillåtet.

Elförbrukningen i din lägenhet betalar du själv.