Jour - i akuta fall

För fel som uppstår utom ordinarie arbetstid och fordrar omedelbar åtgärd, kan du ringa jouren, Dygnet AB tel. 08-18 70 00.

Tänk på att åtgärder som inte berör Brf Mården kan kostnaden debiteras den som ringer. Detta nummer är alltså för akuta händelser, sk nödfall.