Avgiftshöjning

Information om avgiftshöjning från och med 2024-01-01

För att kunna hålla föreningens inkomster och utgifter i balans så finns det inte många parametrar att justera; de som har störst påverkan är intäkterna samt driftkostnaderna.

En del av driftskostnaderna handlar om de taxebundna kostnaderna för el, värme, sophantering och vatten som har ökat och det har aviserats om fortsatta höjningar framöver.

Ökade utgifter och styrelsens fortsatta ambition att spara för framtida underhåll och investeringar innebär att årsavgiften kommer att höjas med sex (6) procent från och med den 1 januari 2024. Detta har tidigare informerats om i informationshäftet om kommande stambyte och våtrumsrenovering som du fått i din brevlåda. Det finns också att läsa på föreningens hemsida www.brftellus.se

I övrigt bedöms föreningen ha en fortsatt god likviditet samt låg skuldsättning och låg räntekänslighet.

Mvh
Styrelsen brf Tellus