Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Trädvård och fällning

Träd är värda att vårda. De ökar trivseln och ger ett mervärde till de boende – men de gör mycket mer än så. De filtrerar damm från luften vi andas och producerar syre.
mainimage
Våra arborister och trädgårdsmästare hjälper till med all slags trädvård och buskbeskärning. Till exempel besiktning, inventering, plantering, beskärning, fällning, stubbfräsning, avancerade fällningar och beskärningar på svårtillgängliga platser.

Trädvårdsplan

Trädvård handlar om att tänka framåt. Trädvårdsplanen sträcker sig ofta flera år och tydliggör riskträd som kan tas bort innan skada uppstår, och ger förslag på vad som borde planteras i stället. Syftet med trädvårdsplanen är att se över utemiljöns trädbestånd för att minimera olyckor och för att samla de trädvårdsinsatser som behöver göras.

Trädvårdsplanen är uppbyggd i två delar. Den första delen består av en inventering och konditionsbedömning, den andra delen av åtgärdsförslag med tillhörande prioritering. Ofta finns det starka viljor kring träd i en utemiljö. Med hjälp av trädvårdsplanen finns underlag för vad som behöver göras för att nå ett livskraftigt trädbestånd.   

Vill du veta mer om hur HSB kan hjälpa till med trädvård eller fällning av träd?

Fler tjänster inom utemiljö och innergård

projekt

Projekt i utemiljö

Projekt från start till mål.

hållbar utemiljö

Hållbart ekosystem

Växter som gör luften renare, bullerdämpande buskar och andra åtgärder som skapar en bättre och mer hållbar utemiljö.

dränering

Dränering

Ha ert på det torra med fuktutredning och dränering.

upphandling

Upphandling utemiljö

Få hjälp med upphandling och förfrågningsunderlag.

trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign

Tillsammans med våra trädgårdsformgivare ritar ni upp den innergård eller utemiljö ni önskar, med de funktioner som behövs.