Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Projekt från start till mål

Utifrån funktion, hållbarhet och upplevelse gestaltar vi er utemiljö från start till mål. Men som kund kan ni komma in i vilket skede som helst. Kanske behövs det en ritning men inget annat? Eller så har ni redan en ritning och vill ha hjälp med upphandlingen. Vi kan också börja tillsammans på ruta ett. Oavsett var i processen ni befinner er så kan HSB Stockholm ta er vidare.
mainimage

Förstudie

Vi tar itu med alla frågetecken och väljer väg framåt. Vilken budget finns? När vill ni ha det färdigt och när är det möjligt? Vill ni göra det själv eller ska vi hjälpa till med upphandlingen? Spara pengar eller tid?

Planera

Vi har inledande möte och tar fram en nulägesanalys som visar vad som värt att bevara och vad som är i behov av att göras om i utemiljön. Därefter påbörjas skissarbetet som stäms av och arbetas fram i tätt samarbete med kunden. Boendedialog och informationsmöte kan även göras i detta skede.

Projektera

Förfrågningsunderlag tas fram inför upphandling och utarbetas utifrån vald entreprenadform.

Upphandla

Vi utvärderar anbuden som kommer in och hjälper er att välja entreprenör. Vi ser till att kontraktet är korrekt och innehåller det parterna kommit överens om.

Producera

Spaden sätts i marken och arbetet på plats påbörjas. Under byggets gång kan HSB bistå som projektsamordnare eller projektledare.

Förvalta

När renoveringen av utemiljön är färdig kan vi hjälpa till med skötseln året runt. Från gräsklippning till snöskottning och allt däremellan.  

Vill du veta mer om hur HSB kan hjälpa till med projekt i utemiljö?

Fler tjänster inom utemiljö och innergård

belysning

Belysning i utemiljö

Trygg och trivsam utemiljö med rätt belysning.

dränering

Dränering

Ha ert på det torra med fuktutredning och dränering.

projekt

Projekt i utemiljö

Projekt från start till mål.

snöskottning

Snöskottning och halkbekämpning

Gör er utemiljö så trivsam och trygg som möjligt även under vintermånaderna.

trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign

Tillsammans med våra trädgårdsformgivare ritar ni upp den innergård eller utemiljö ni önskar, med de funktioner som behövs.